Logo

Eesti Tantsuõpetajate Liit on omaalgatuslik mittetulundusühing, mis ühendab Eesti kutselisi tantsuõpetajaid, treenereid ja kutselisi võistlustantsijaid professionaalsuse alusel. ETÕLi peamiseks eesmärgiks tänapäeval on oma liikmeskonna kutsealaste teadmiste täiendamine ja oskuste edendamine Eestis. ETÕLi üks prioriteete on uute tantsuõpetajate väljakoolitamine. See toimub Tantsuõpetajate Kursuste (TÕK) kaudu edukalt juba Liidu taasloomisest saati.

bg_logo