Logo
Eesti Tantsuõpetajate Liit on omaalgatuslik mittetulundusühing, mis ühendab Eesti kutselisi tantsuõpetajaid professionaalsuse alusel. Liidu peamiseks eesmärgiks on oma liikmeskonna kutsealaste teadmiste täiendamine ja oskuste edendamine Eestis.
ETÕLi taasloomisest saati koolitame õpetajaid ja korraldame täiendõpet liikmetele ja huvilistele.
bg_logo