Logo

ÜLDNÕUDED TANTSUÕPETAJA KUTSE TAOTLEJALE 

  • Vanust vähemalt 18 aastat.
  • Keskharidus.
  • Eelnev tantsuspordiga tegelemise kogemus.
  • Tantsulised võimed, hea rütmitaju, puhas diktsioon, hea tervis. 

KUTSEEKSAMID 

  • Tantsuõpetaja kutseeksamid on standardtantsudes, ladinaameerika tantsudes ja seltskonnatantsus. 
  • Tantsuõpetaja kutseeksami sooritanu saab ETÕL-i diplomi. 
  • Eksamihinded on: eksam sooritatud või eksam sooritamata. 
  • Eksami vastuvõtja(d) ja korra määrab ETÕL-i juhatus. 
  • Eksamikulud kannab eksamineeritav. 

 

bg_logo