Eesti Tantsu§petajate Liit
Eng 


Uudiste arhiiv

 

Eesti Tantsu§petajate Liidu juubeliaasta

27.01.2008

2008 on Eesti Tantsu§petajate Liidu juubeliaasta - 6. jaanuaril 1933. a. algas Tallinnas I Eesti Tantsu§petajate Kongress.
 

6. jaanuaril 1933. a. algas Tallinnas I Eesti Tantsuõpetajate Kongress. Kongressil loodi ülevabariigiline Eesti Tantsuõpetajate Ühing. Ühingu loomise põhieesmärgiks oli tantsuõpetajate organiseerumine, teadmiste täiendamine ja ühiste tantsukursuste algkavade väljatöötamine. ETÕÜ liikmeks otsustati tunnistada tantsuõpetajad, kes omavad välismaal sooritatud eksamite järgi diplomeid. Hiljem juba ka neid, kes on ETÕÜ eksamikomisjoni ees eksami andnud.
ETÕÜ juhatuse esimehe kohale kandideerisid Tallinna tantsuõpetajad Arseni Poolgas ja Herbert Küttim. Kongress, mis kestis mitu päeva valis pikaajaliste vaidluste käigus esimese juhatuse, kuhu kuulusid esimees A. Poolgas Tallinnast, abiesimees Jakob Adamtau Tartust, sekretär Viktor Sivers Tallinnast, laekur Sergei Insarov Tallinnast ja revisjoni esimees Harold Päsoke. Ühingusse kuulusid veel Herbert ja Carmen Küttim Tallinnast, Helene Adamtau Tartust, Ida Urbel Viljandist, F. Nugin Võrust, N. Tammekänd Pärnust. Loodi eksamikomisjon, kuhu kuulusid esimehena V. Sivers ja liikmetena A. Poolgas, J. Adamtau ja S. Insarov. Olgu siinkohal äramärgitud Arnold Praakli Tartust, kes esimesena 1936. a. sooritas komisjonile tantsuõpetaja eksami. Eksamid toimusid Vabariigi Haridusministeeriumi kutseoskuse osakonna korraldusel Tallinna Pedagoogiumis.
Kongressi väga heaks kordaminekuks peeti üleriigilise ühtse tantsukava koostamist algkursusest osavõtjaile.
I Eesti Tantsuõpetajate Kongress sai kokku tulla tänu sellele, et 1933. a. olid Eestis olemas rahvusvaheliselt tunnustatud tantsuõpetajad ja tantsijad.
Korraldati võistlusi amatööridele ja elukutselistele. Toimusid vabariiklikud-, piirkondlikud- ja linnade meistrivõistlused. Eesti paarid osalesid rahvusvahelistel tantsuvõistlustel.
Küllap saadi organiseerumiseks ideid ja tuge 1931. a. Śveitsis toimunud esimeselt rahvusvaheliselt tantsuõpetajate kongressilt, kus Eesti oli esindatud kaheksa liikmega. Artiklitest selgub, et ETÕÜ juhatus suhtles aktiivselt ja sai tantsualast teavet Victor Silvester`ilt, kes oli üks tuntumaid Euroopa tantsuõpetajaid,  maailmameister ja 1924. a. loodud Ballroom Branch Commitee liige.
      
ETÕÜ loomuliku arengu katkestas 1940. a. Nõukogude okupatsioon.
       
27. septembril 1989. a. Ants Taela eestvedamisel ETÕÜ ennistati. Uueks nimeks sai Eesti Tantsuõpetajate Liit.
Ennitamise valudest, vaevadest ja rõõmudest kuuleme täpsemalt kevadisel koosolemisel 26. aprillil Tartus.
      
Soovin meile kõigile palju õnne ja rõõmu juubeliaastal!

Lugupidamisega,


Ilme Tiik
ETÕL juhatuse esimees

 

     

Soodsad kodulehed