Eesti Tantsuõpetajate Liit
Eng 


Uudiste arhiiv

 

Donnie Burns'i pöördumine 7. detsember 2006

02.01.2007

Pressiteade – ühehäälselt heaks kiidetud WDC presiidiumi poolt.

WDC Võistlejate Komitee otsustas – omamata selleks mingit survet -  ühehäälselt mitte toetada IDSF-i Itaalia liikmete „proffide“ üritusi. Sellega on proffessionaalsed tantsijad näidanud oma lojaalsust WDC-le ning oma ametile ning meie aukohus on toetada neid nende püüdlustes ning väärtuste hoidmises, hoides nii ka oma väärtusi.

Hiljutine IDSF-i teade ütleb, et isikule Itaaliast, kes ei ole presiidiumi liige, seega pole ta rahvusvaheliselt valitud ühelegi juhtpositsioonile IDSF-i liikmete poolt vaid määratud presiidiumi juhtkonna poolt ilma IDSF-i  liikmetega konsluteerimata, on antud luba korraldada IDSF-i proffide maailmameistrivõistlusi ladinaameerika- ja standardtantsudes. See on otsene rünnak meie paaride püüdlustele ning katse vähendada meie tiitlite väärtust ehk teisisõnu rünnak tiitlitele endile ning meie väärtushinnangutele ning ametile.

Kuigi võib vaielda, kas see on tegelikult WDC asi, on olukord, kus mittevalitud radikaalne saba liputab IDSF-i koera kiskudes tantsumaailma segasele allakäiguteele, põhjus muretsemiseks kõikidele neile, kes tegelikult südamest hoolivad.

WDC profitantsija jaoks, eriti kui ta on oma ala meister, on väga valus näha olukorda, kus samas kategoorias on üheaegselt erinevad meistrid.

WDC-d teatakse kui avatud turu süsteemi toetavat organisatsiooni, see on positsioon, kus püsime ka täna. See „avatud turg“ tähendab, et paaridel on õigus valida, kus ja millal nad oma raha kulutavad ning vabadus omada kogu informatsiooni.

On kummaline, et just nüüd kui WDC ja IDSF on esimest korda ajaloo jooksul jõudnud ühise arusaamani suhelda võrdsete parnteritena nii hariduse, tunnustuse kui lõpuks ka ülemaailmse litsenseerimise küsimuses, ilmneb, et on astutud uus samm, mis ohustab kõike seda ning võib tekitada olukorra, mis on hullem sellestki, mis senini on toimunud. Kuigi WDC tunnistab, et  mõned profid on ise kaasa aidanud antud olukorra tekkimisele, on siiski IDSF-i mittevalitud isikule otsustaja positsiooni andmine murettekitav nii tantsijaskonnale kui IDSF-i liikmetelegi.

WDC soovib avaldada tänu kõigile neile paljudele IDSF-i vastutustundlikele ja mõistlikele liikmesorganisatsioonidele, kes on meiga ühendust võtnud teatades oma vastuseisust antud olukorrale ning pakkudes toetuseks prgamaatilisi lahendusi.

Me siiski tervitame seda, mis de facto tähendab kannapööret IDSF-i aastakümnete pikkusele seisukohale „ Amatööride ja proffide vahel enam vahet ei tehta“, isegi kui see on vastuolus IDSF-i Olümpia kriteeriumitega, mida on lõputult korratud läbi aastate.

Sellegipoolest küsivad paljud paarid meilt nõu. Neil on mitmeid vastuseta küsimusi, nagu näiteks:

Kuidas valitakse paarid?

Millised liikmed valivad paari esindama riiki ( kui üldse peab paar esindama mingit riiki) ning milliste kriteeriumide alusel?

Milliseid ja kelle poolt määratud reegleid kasutatakse?

Milline registreerimine on sobiv?

Kas osavõtjate suhtes võib rakendada sanktsioone kui nad osalevad IDSF-i poolt mittetunnustatud (WDC) võistlustel?

Kas see mõjutab minu proffesionaali staatust?

Mis maailmameistrivõistlus see saab olla kui riigid ei ole esindatud?

WDC jagab nende muret ning ei näe muud võimalust antud olukorras kui rakendada järgmisi meetmeid:

Meie võistlejaid kaitstes ning informatsiooni läbipaistvuse printsiipe järgides edastab WDC nimekirja kõigist võistlejatest, kes osalevad nendel IPDSC egiidi all korraldatud „proffessionaalide“ võistlustel,  kõigile registreerunutele üle maailma, kõigile kohtunikele ning proffesionaalide ürituste korraldajatele.

Veelgi enam, nende tantsijate nimed eemaldatakse maailma karikavõistluste süsteemist ning nende rahad peetakse kinni kuna nad ei ole enam nimekirjas. Ka mitmeid ahvatlevaid lepingupartnereid Aasias ja mujal informeeritakse nendest paaridest, kes on osalenud IPDSC „profi“ üritustel ning neil on võimalik sel juhul teha oma valik.

Iga WDC tiitlikandja, näiteks maailmameister, võib IPDSCvõistlustel osaledes kaotada oma tiitli paremuselt järgmisele paarile, kes ei ole taastanud oma amatööri staatust.

Kui tegu on amatööride võistlustega, siis osalenud paarid peavad arvestama, et neil tuleb uuesti taotleda profi staatust teadmata, kas neile see võimaldatakse, kuna nad on võistelnud amatööridena olles samal ajal WDC liikmed ( mis on vastuolus reegilitega).

Ka üritustel osalenud kohtunike nimed edastatakse kõigile organisaatoritele, võistlejatele ja liikmesriikidele kui kohtunikud, kes on toetanud üritust, mis on vastuolus WDC võistlejate huvide ja väärtustega. WDC rakendab mitte-kasutamise poliitikat paari aasta jooksul nende kohtunike suhtes, kes toetavad meie paaride ja meie ameti allakäiku hinnates IPDSC võistlusi. Samuti eelistab WDC kasutada  neid kohtunikke, kes pole IDSF-is registreeritud ning iseäranis neid, kes on hindavad IDU, IDSA ja WDC poolt korraldatud võimalikke tulevasi amatööride üritusi.

Näiteks Briti Tantsu Nõukogu ei luba profipaaridel praegu amatöörpaaridega koos võistelda ega ka selliseid võistlusi hinnata.

Briti Tantsunõukogu ametlik seisukoht:

„Briti Tantsunõukogu on WDC liige ning meie seisukoht on järgmine: me ei tunnusta selliseid üritusi ning soovitame tungivalt kõigil paaridel ning kohtunikel mitte osaleda nendel üritustel.“

WDC kasutab kõiki õiguslikke ja poliitilisi vahendeid, et kaitsta käesolevat olukorda, mis on meid hoidnud aastakümnete pikkuse ajaloo jooksul heas seisus. WDC jätab endale õiguse teha ettekirjutusi ja taotlusi Olümpiakomitee ja C.O.N.I  eetikakomisjonidele ning loob koos oma partneritega kaheldamatult koheselt oma amatööride sektsiooni kui IDSF kavatseb jätkata monopoolsel ja domineerival suunal.

Mitte-IDSF-i amatööride võistluste süsteem, mis võimaldaks paaridel võistelda üle maailma igal nädalavahetusel, saab vajadusel loodud kerge vaeva ja ülima kiirusega.

Meie WDC-s kutsume kõiki IDSF-i liikmesmaid astuma tagasi sellelt halvasti ajastatud ja potentsiaalselt kahjutekitavalt kursilt ning selle praktiliseks rakendamiseks teeme järgmise ettepaneku üha kasvava pinge maandamiseks:

Pakume IDSF-ile võimalust  ühineda projektipartnerina WDC äsjaloodud  amatööride komisjonis ning loodame, et IDSF aktsepteerib meie pakkumist ning teeb sarnase vastupakkumise IPDSC-s.

See oluline pakkumine saadab kindla signaali, et provokaatoritel ei õnnestu tantsumaailma kahjustada ning läbirääkimiste diplomaatia  ja koostöö on ülekaalus, mis võib viia isegi meie mikrokosmose kokkusulamiseni, liitumiseni.

Selles lootuses kavatseb WDC  oma sanktsioonide elluviimise edasi lükata kuni 1 päev peale IPDSC plaanitavat kohtumist detsembris Itaalias ning lõpetab järgmise avaldusega:

Kuni avaldatakse pressiteade, mis kinnitab vastupidist, jõustuvad need abinõud 13. detsembrist 2006 ja on kehtivad ning järgivad Inglise Seadustikku.

Siiski loodame sirutada käe IDSF-ile ning kutsuda nad põrandale oma partnerina tantsus ning koostöös. Seetõttu me viivitame sanktsioonide rakendamisega kuni detsembri kohtumine on läbi ning jätame aega läbirääkimisteks.

Me loodame, et kaine mõistus on ülekaalus. Kui  meil ei ole muud võimalust kui järgida ülalmainitud teed, siis on tantsuspordi ja olümpia ajalooraamatusse kirjutatud, et IDSF sundis meid vastutahtmist sellist sammu astuma.

>>
Donnie Burns 07.12.2006 (eng)

     

Soodsad kodulehed