Eesti Tantsuõpetajate Liit
Eng 


Juhatus

 

Alates 24.10.2015 
 
Juhatuse esimees
514 5580
Juhatuse liige
528 6482
Juhatuse liige
527 8073
Juhatuse liige
509 0404
Juhatuse liige
510 4464
Juhatuse auliige
514 9597
 
Juhatus on valitud ametisse kolmeks aastaks. 

     

Soodsad kodulehed