Eesti Tantsuõpetajate Liit
Eng 


Ajalugu

 

6. jaanuaril 1933. aastal asutatud Eesti Tantsuõpetajate Ühing oli Läänemere piirkonnas üks esimesi kutseliste tantsuõpetajate ühendusi ning liikmete tegevuse edu ulatus üle Eesti piiride.

Organiseerumiseks saadi ideid ja tuge  1931. a. Śveitsis toimunud esimeselt rahvusvaheliselt tantsuõpetajate kongressilt, kus Eesti oli esindatud kaheksa liikmega. Kongressi käigus peetud rahvusvahelisel tantsuvõistlusel tulid Eesti paarid 39 tantsupaari seast 3ndale ja 4ndale kohale. III Arseni Poolgas ja Marta Piiskop. IV Herbert ja Carmen Küttim. 

 

1918. aastal iseseisvunud Eestis olid 20ndate aastate lõpust olemas rahvusvaheliselt tunnustatud tantsuõpetajad ja tantsijad. Lisaks osalemisele rahvusvahelistel tantsuvõistlustel korraldati võistlusi amatööridele ja elukutselistele. Eestis toimusid vabariiklikud-, piirkondlikud- ja linnade meistrivõistlused.

 

Nõukogude okupatsioon katkestas liidu tegevuse 1940. a.  pooleks sajandiks.          

1980ndate lõpu uued tuuled Nõukogude Eesti poliitikas võimaldasid

1989 aasta  27. septembril ühingu  tegevuse ennistamise. Ants ja Malle Taela eestvedamisel. Ühendus sai nimeks Eesti Tantsuõpetajate Liit.

1993.aasta maikuust alates oli ETÕL tantsuõpetajate ja kutseliste tantsusportlaste rahvusvahelise katusorganisatsiooni WDC täieõiguslik liige – ainukene, mis endisest NList võeti vastu ilma ette nähtud kaheaastase katseajata.                                                                                                                                           Eesti Tantsuõpetajate Liit hoolitseb oma liikmeskonna kutsealaste teadmiste täiendamise ja oskuste arendamise eest, seisab hea Eesti tantsukultuuri järjepidevuse eest, korraldades kursusi, seminare, võistlusi, koolitab tantsuõpetajaid ja treeneried, omistab kutsetunnistusi, lähetab liikmeid rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ja  kongressidele, teeb koostööd teiste kutsealaste organisatsioonidega.

Eestit on rahvusvahelistel võistlustel esindanud 1990ndatest aastatest alates 12 tantsupaari. Olgu siinkohal ära märgitud meie tantsijate paremad tulemused WDC tiitlivõistlustel:

1999.a. Euroopa Meistrivõistlustel Standardtantsudes saavutasid Helen Klandorf ja Matis Toome viienda koha, Ave ja Peep Vardja 11-nda koha.

2005.a. Euroopa Meistrivõistlustel 10- nes tantsus saavutasid meistritiitli Kristine Esko ja Eduard Korotin, Kaisa Oja ja Martin Parmas võitsid kuuenda koha.

2007.  a. aasta Maailmameistrivõistlustel Standardtantsudes saavutasid Kristi ja Warren Boyce  kaheksanda koha ja 2008. a. Euroopa Meistrivõistlustel Standardtantsudes viienda koha. Tänu oma edukatele võistlustulemustele  on meie endised tantsijad ja WDC litsenti omavad kohtunikud hinnanud WDC tiitlivõistlusi.                                                                                                                      

Eesti korraldas 1999. a. WDC EM standardtantsudes ja 2005. a. WDC EM 10nes tantsus.

 

 

 

 

 

 

     

Soodsad kodulehed